تاریخی فرهنگی قرآنی

موضوعات قرآنی ؛ دینی و آموزشی : مطالب طبقه بندی شده جهت تحقیق ؛ جزوه ؛ کتاب و .....

تاریخی فرهنگی قرآنی

موضوعات قرآنی ؛ دینی و آموزشی : مطالب طبقه بندی شده جهت تحقیق ؛ جزوه ؛ کتاب و .....

مشخصات بلاگ
تاریخی   فرهنگی   قرآنی

آشنائی با تاریخ اسلام :
عبرت آموزی (و لقد اهلکنا القرون من قبلکم .... گذشته چراغ راه آینده است)
آشنایی با علوم و موضوعات قرآنی ( هدی و رحمه للمتقین)

کپی و تبدیل به جزوه و کتاب با اطلاع مجاز است .

آخرین نظرات

دعا. تقرب به خدا . دلایل عدم استجابت . دعا و عمل. تعلیم دعا

دعای امام سجاد (ع) دعای ابو حمزه ثمالی

هنگام سختی و گرفتاری و در دور کردن شیطان

      توبه و قرآن. استغفار

      ربناهای و دعاهای قرآنی


دعای ابو حمزه ثمالی


1- ای معبود من مرا با مجازاتت ادب مکن،
و مرا به تدبیر خویش دچار مکن،
پروردگار من از کجا خیری بیابم در حالیکه جز در پیش گاه تو یافت نشود،
و از کجا راه نجاتی یابم درحالیکه جز با کمک تو میسر نشود،
نه آنکه نیکی میکند بی نیاز از کمک و بخشش توست
و نه آنکه بدی کرده و بر تو جرأت نموده و تو را خوشنود نساخته از قدرتت بیرون است
ای پروردگار من، ای پروردگار من و ای پروردگار من


2- پروردگارا تو را به کمک خودت شناختم و تو مرا بسوی خویش راهنمایی کرده و دعوت نمودی
و اگر تو نبودی نمیدانستم که کیستی،

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که میخوانمش و پاسخم میگوید اگر چه در آن هنگام که مرا میخواند سستی کنم

و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که از او میخواهم و عطایم میکند، اگر چه در آن هنگام که از من طلب انفاق کند بخل ورزم

و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که برای هر خواسته ام می خوانمش و در هر زمان برای اسرارم بیواسطه با او خلوت میکنم و او خواسته ام را اجابت میکند


3- حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که به غیر او امید ندارم
و اگر به غیر از او امید داشتم نا امید میکرد،
و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که مرا بخودش واگذارده تا گرامی ام دارد و به مردم وا مگذارده تا خوارم کنند
و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که یمن مهر ورزد در حالی که بی نیاز از من است
و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که مرا تحمل کند گویا من کناهی ندارم
پس پروردگار من شایسته ترین و سزاوارترین است به حمد و سپاس من


 4- خدایا من راههای مقصود را بسویت گشوده
و چشمه های امید را بسوبت جاری،
و کمک خواستن از احسان و نیکی ات را برای کسی که آررویتان دارد مشروع
و درهای دعای بسویت را برای فریاد خواهانت گشوده می یابم

 و می دانم به یقین تو برای برآوردن حاجات امیدواران و فریادرسی غمزدگان آماده ای
و به یقین اشتیاق به جود و کرمت و رضایت به تقدیرت در مقابل منع بخیلان است
 و رهایی از آنچه در دست دنیاطلبان است و به یقین مسیر آن که بسویت میآید کوتاه است


5'- خدای من به یقین تو از مخلوقاتت دور نیستی
مگر اینکه اعمال بد ایشان میان تو و آنها جدایی اندازد،
و من با خواسته ام تو را قصد کرده و به درگاهت روی آورده ام
و فریاد خواهی ام را بدرگاه تو قرارداده ام
و با خواندنت بتو متوسل شده ام
بی آنکه مستحق شنیدن و عفو تو باشم
بلکه بخاطر اطمینان به بخششت و آرامشم به وعده صادقت و روی آوردنم
به ایمان بر یگانگی ات و باور بشناخت تو از منست که پروردگاری جز تو ندارم
و معبودی جز تو نیست و یگانه ی بی شریکی


6- خدایا تو گوینده ای هستی که گفتارت راست و وعده ات صادق است (که فرمودی):
و از فضل (و رحمت و برکت) خدا، (برای رفع تنگناها) طلب کنید
و خداوند بر شما مهربان است

ای آقای من از ویژگی های تو نیست که فرمان بخواستن داده
و از بخشش دریغ کنی
و تویی بخشنده مواهب بر مخلوقاتت و توجه کننده بر ایشان با مهربانی دلسوزانه ات


7- معبودا مرا در کودکی در نعمتها و احسانت پروراندی
و در بزرگسالی مرا بلند آوازه کردی

پس ای کسی که مرا در دنیا با لطف و کرم و نعمتهایت پروراندی
و در آخرت برای من به بخشش و کرمت اشارت فرمودی
ای آقا و سرورم شناختم (از تو) راهنمایم بسوی توست
و محبتم به تو شفیعم به درگاه توست
و من از راهنمایی یافتنم
به هدایت تو مطمئنم و از شفیعم به شفاعت تو آسوده خاطرم


8- ای آقای من تو را با زبانی که گناه، آنرا گنگ نموده میخوانم
ای پروردگار من با دلی که گناه آنرا هلاک نموده با تو راز و نیاز میکنم

ای پروردگار من با حالت ترس و علاقه و امید و وحشت تو را میخوانم
ای آقا و سرورم زمانی که گناهم را می بینم وحشت میکنم
و زمانی که لطف و کرم تو را میبینم طنع میکنم
پس اگر از من درگذری پس مهربانترینی و اگر عذاب کنی ستم نکرده ای


9- ای خدا حجت من بر جرات درخواست حاجت از تو با آنکه کردارم همه نا پسند بوده همانا بخشش و احسان توست، و پناه آوردنم در حال سختی بدرگاه تو با بی شرمی و بی باکی ام بموجب رأفت و مهربانی توست و البته امیدم آنست که با اینگونه قبایح و زشتی هایم باز از آرززوهایی که بتو دارم محرومم نگردانی، پس امید و آرزویم برآور و دعایم اجابت فرما ای بهترین کسیکه اهل دعا بدرگاهش رو آورند و نیکوتر شخصی که امید واران بر او عرض نیاز کنند
سلام وقت بخیر

10- ای آقا و سرورم آرزویم بزرگ و عملم زشت است
پس بمقدار آرزویم از بخششت عطایم کن
و مرا به عمل زشتم مؤاخذه نکن
چرا که بخشش و کرم تو از مجازات گنه کاران و حلمت از کیفر کوتاهی کنندگان بزرگتر است
ای آقای من بفضل و احسانت پناهنده ام
و از قهرت بسوی لطفت میگریزم،
وعده ی عفو و بخششت از کسی که بتو حسن ظن دارد مسلم و قطعی است من که هستم و چه ارزشی دارم
ای پروردگار من مرا بفضل و احسانت ببخش و با عفو و گذشت بر من منت گذار


11- ای پروردگار من مرا بفضل و احسانت ببخش و با عفو و گذشتت بر من منت گذار
ای پروردگار من مرا به پرده پوشی ات گرامی دار و با چهره کریمانه ات از ملامت من درگذر
که اگر غیر از تو امروز بر گناهم آگاهی می یافت آنرا مرتکب نمیشدم
و اگر از سرعت در مجازات میترسیدم به یقین آنرا مرتکب نمیشدم
و دلیل ارتکاب آن نه بخاطر این است که تو [بر من] بی ارزشترین بینندگان و کمترین آگاهانی
بلکه بدان جهت است که تو ای پروردگار من بهترین عیب پوش و داناترین حکمران و گرامی ترین گرامیان
و تویی که بر عیوب خلق پرده پوشی و آمرزنده گناهانی و بر اسرار غیب آگاهی، گناه و عیب بندگانت را به کرمت میپوشانی و مجازات را با حلمت به تأخیر می اندازی
پس تو را ستایش میکنم بر مقام حلمت بعد از علم ازلییت و بر صفت عفوت بعد از قدرت کاملت
ای خدا حلم بی پایانت مرا بر معصیت تو وادار میکند
و پرده پوشی و ستاریتت مرا به بیشرمی فرا میخواند
و معرفتم به رحمت بی انتهایت و عفو بی حسابت مرا جسور کرده و مرا به ارتکاب کارهای حرام سرعت میبخشد


12- ای شکیبا، ای بزرگوار، ای زنده، ای پایدار، ای آمرزنده گناه، ای توبه پذیر، ای بزرگ نعمت، ای احسان کننده همیشگی

کجاست پرده پوشی زیبایت، کجاست عفو بزرگوارانه ات، کجاست گشایش نزدیکت، کجاست فریادرسی سریعت، کجاست مهربانی گسترده ات، کجاست بخششهای فراوانت
کجاست موهبتهای گوارایت، کجاست مهارتهای عالی مرتبه ات، کجاست لطف و کرم بزرگت، کجاست نعمت بزرگت، کجاست نیکی دیرینه ات، کجاست بخششت

ای بزرگوار، به آنچه که گفتم و به محمد و خاندان پاکش مرا نجات ده، و به رحمت و احسانت مرا رهایی بخش


13- ای نیکوکار، ای شایسته، ای نعمت دهنده، ای فزونبخش،
در رهایی از مجازات تو تکیه بر اعمالم نکرده ام
بلکه تکیه ام بر لطف و کرمی است که بر ما داری
چرا که تو سزاوار پرهیزگاری و آمرزشی،
که به احسان، نعمت را آغاز مینمایی و به کرمت از گناه در میگذری
نمیدانم بر چه شکر تو گویم آیا بر زیبایی که میگسترانی یا بر زشتی که میپوشانی،
یا بزرگی آنچه آزموده و احسان نمودی، یا فراوانی آنچه از آن نجات بخشیده و سلامتی دادی،
ای دوست کسیکه مدعی دوستی توست،
و ای روشنی چشم کسیکه بتو پناهنده شده و از دیگران بریده،
تویی نیکوکار و ماییم گنهکار،
پس ای پروردگار من بواسطه زیبایی آنچه نزد توست از زشتی آنچه نزد ماست در گذر


14- ای پروردگار من کدام جهالت است که وسعت بخششت آنرا فرا نگیرد
یا کدام زمان از شکیباییت طولانیتر است
کارهای ما در کنار نعمتهای تو چه ارزشی دارد
و چگونه زیاد بشماریم کارهایمان را تا آنرا با کرمت برابر کنیم
بلکه چگونه مهربانی گسترده ات بر گنهگاران تنگ آید
ای گسترده آمرزش، ای گشوده دست به بخشش، قسم به عزت و جلالت ای آقای من که اگر مرا از درگاهت برانی نخواهم رفت
و بخاطر شناختی که از بخشش کرم تو به من رسیده، دست از تملقت بر نخواهم داشت
و تویی که هرچه خواهی انجام میدهی
هرکسی را که خواهی و به آنچه خواهی و هرگونه که خواهی عذاب میکنی
و هرکسی را که خواهی و به آنچه خواهی و هرگونه که خواهی مورد رحمت قرار میدهی


15- پروردگارا در مورد کار تو سؤال نشده
و در فرمانرواییت کشمکشی نیست
و در کار تو شریکی نبوده و در فرمانت دوگانگی نیست
و در اداره کارهایت کسی بر تو خرده نگیرد
آفرینش و فرمان از آن توست
بلند مرتبه است خداوندی که پروردگار جهانیان است
ای پروردگار من، اینست جایگاه کسیکه به تو متوسل شده است
و به بخشش و کرمت پناهنده شده
و به لطف و احسان و نعمتهایت خو گرفته است
و تویی بخشنده ای که گذشتت محدود نشود و لطف و کرمت کاهش نیابد
و مهربانیت کم نگردد، و ما به چشم پوشی دیرینه و لطف و کرم بزرگ و مهربانی گسترده ات اطمینان داریم


16- ای پروردگار من آیا ممکن است برخلاف گمان نا رفتار نمایی یا آرزوهای ما را نا امید کنی
هرگز چنین نیست ای بزرگوار، چرا که گمان ما به تو چنین نبوده و امید ما به تو چنین نیست
ای پروردگار من به یقین ما آرزوهای طولانی و فراوان و امید بزرگ به تو داریم، نافرمانی تو کرده و امیدواریم که آنرا بر ما بپوشانی
و تو را خوانده و امیدواریم که اجابت فرمایی
ای آقا و سرور ما امید ما را محقق فرما، چراکه میدانیم آنچه را که ما در قبال کارهایمان سزاوار آنیم
ولی نسبت به ما آگاهی و آگاهی ما به این است که تو ما را از درگاهت دور نسازی
اگرچه ما سزاوار لطف و مهربانیت نباشیم
البته تو بواسطة بخشش فراوانت شایستگی داری که ما و تمامی گنهکاران را مورد بخشش قراردهی


17- پروردگارا به آنچه که تو شایسته آنی بر ما کرامت فرما
و بر ما ببخش چراکه ما نیازمند بخشش توییم
ای آمرزنده بنور تو هدایت یافتیم و به لطف و رحمتت بی نیاز شده و با نعمتهایت صبح و شام کردیم
گناهان ما در مقابل توست، خدایا از گناهان خود آمرزش طلبیده و به درگاهت توبه میکنیم
با نعنتهایت به ما محبت نمودی و ما در قبال آن نافرمانی کردیم
خیر تو برما فرود آید و بدی ما بدرگاهت بالا رود
و پیوسته فرشته ای بزرگوار عمل زشت ما را بدرگاهت آورده، ولی این باعث نمیشود که تو ما را در نعمتهایت غرق نساخته و مورد لطفت قرار ندهی


18- پروردگارا تسبیح میکنم تو را و چقدر تو شکیبا و با عظمت و بزرگواری
چه در آغاز و چه در ادامه، نام هایت مقدس، مدح و ثنایت بزرگ و مهارتها و کارهایت بزرگوارانه است
تو معبود منی و لطف و کرمت وسیعتر و حلمت بزرگتر از آنست که مرا با رفتار و گناهانم بسنجی
پس از من درگذر، درگذر، درگذری، ای آقای من، ای آقای من، ای آقای من
خدایا ما را به یاد خود مشغول فرما، و از خشم و غضبت پناه ده
و مرا از عذابت رهایی بخش و از عطاهایت روزی ما گردان
و از لطف و کرمت بر ما ببخش و حج خانه ات و زیارت قبر پیامبرت - که درود و بخشش و احسان و آمرزش و خوشنودیت بر او و بر خاندان پاکش باد- را روزی ما گردان
که همانا تو نزدیک و اجابت کننده ای و فرمانبرداریت را روزی ما گردان
و ما را بر دین خود و روش پیامبرت بمیران


19- خدایا من و پدر و مادرم را بیامرز و بر آن دو ترحم فرما که مرا در کودکی پرورش دادند،

در مقابل نیکی هایشان به نیکی و در مقابل بدیهایشان به آمرزش پاداش ده،

 خدایا زندگان و مردگان مردان و زنان با ایمان را بیامرز
و میان ما و آنها با نیکی ها پیوند ده،

 خدایا زنده و مرده و حاضر و غایب، مرد و زن، کوچک و بزرگ، آزاد و عبد ما دا بیامرز،

روی گردانندگان از خداوند دروغ گفتند و به گمراهی دور و زیان آشکاری گرفتار شدند،

 خدایا بر محمد و خاندان پاک او درود فرست و عاقبتم را ختم بخیر فرما

و آنچه از امر دنیا و آخرتم مرا اندوهگین ساخته کفایت فرما

و آنکه بر من رحم نمی کند بر من مسلط مکن
و برای من از جانب خود نگهدارنده ای ماندگار قرار ده
و نعمتهای شایسته ای که به من داده ای از من مگیر
و از لطف و کرمت روزی وسیع، حلال و پاکیزه به من عنایت فرما


20- خدایا مرا به پاسداری و حمایت و نگهداریت محافظت بفرما و حج خانه ات و زیارت قبر پیامبر و امامان را در این سال و در هر سال روزیم فرما، ای پروردگار من مرا از زیارت این بارگاه های گرامی و جایگاه های ارزشمند محروم مگردان، خدایا توفیق توبه ام ده تا نافرمانیت نکنم و نیکی و عمل به آن و ترس از خودت را در شب و روز مادامی که زنده ام در دلم بیانداز ای پروردگار جهانیان


21- خدایا هر زمانی که گفتم مهیا و آماده ام و برای خواندن نماز در مقابلت ایستاده ام و با تو راز و نیاز کردم،

در آن زمان که نماز میخواندم خواب را بر من مسلط کردی
و در آن زمان که راز و نیاز میکردم توفیق آنرا از من گرفتی،
چه شده است که هر وقت با خود گفتم که باطنم اصلاح شده و به توبه کنندگان نزدیک شده ام، گرفتاری بر من رخ داد که پایم لغزید
و بین من و بندگی ات فاصله انداخت

ای آقا و سرورم شاید مرا از درگاهت رانده و از بندگی ات دور کرده ای
یا شاید مرا سبک شمارنده حقت یافته ای که مرا رانده ای


22- خدایا شاید مرا روگردانده از خود یافتی که بر من غضب نموده ای
یا شاید که مرا در جایگاه دروغگویان یافته ای که مرا رها کرده ای
یا شاید که مرا ناسپاس بر نعمت هایت یافته ای که محرومم کرده ای
یا شاید که مرا دور از مجالس علما یافته ای که خارم کرده ای
یا شاید مرا در میان بی خبران یافته ای که از بخشش و احسانت نا امیدم کرده ای
یا شاید مرا همنشین بیکاران یافته ای که مرا در میان آنها رها کرده ای


23- خدایا شاید که دوست نداشتی که دعایم را بشنوی که مرا دور کرده ای
یا شاید که به جرم و جنایتم کیفرم نموده ای
یا شاید بخاطر بی شرمی ام نسبت به تو مجازاتم کرده ای
پس ای پروردگار من اگر از من در گذری شایسته است
چون از دیرباز بسیاری از گنهکاران قبل از مرا آمرزیده ای
چراکه ای پروردگار من لطف و احسانت بزرگتر از مجازات کوتاهی کنندگان است
و من به لطف و کرمت پناهنده ام
و از ترس تو بسوی خودت گریزانم
چشم پوشی را که وعده فرمودی از کسیکه بتو گمان نیکو دارد خواهانم


24- ای معبود من لطف و کرمت وسیعتر و حلمت بزرگتر از آن است که مرا با عملم مقایسه کنی

یا اینکه بواسطه اشتباهم مرا بلغزانی،
 ای آقا و سرورم، من که هستم و چه ارزشی دارم، بلطف و کرمت مرا ببخش
ای آقای من با گذشتت بر من احسان فرما
 و با پرده پوشیت مرا ارجمند گردان
 و با چهره کریمانه ات از سرزنش من در گذر


25- آقاى من منم کودکى که پروریدى، منم نادانى که دانا نمودى،
منم‏ گمراهى که هدایت کردى،
منم افتاده‏ اى که بلندش نمودى،
منم هراسانى که امانش دادى،
و گرسنه‏ اى که‏ سیرش نمودى،
و تشنه‏ اى که سیرابش کردى،
و برهنه ‏اى که لباسش پوشاندى،
و تهیدستى که توانگرش‏ ساختى،
و ناتوانى که نیرومندش نمودى،
و خوارى که عزیزش فرمودى
و بیمارى که شفایش دادى،
و همان گدابم که عطایش کردى


26- [آقای من منم] گنهکارى که گناهش را بر او پوشاندى

و خطاکارى که نادیده ‏اش گرفتى، و هنان ناچیزم که‏ بزرگم نمودى

و ناتوان شمرده‏ اى که یارى‏اش دادى

و رانده شده ‏ا ى که مأوایش بخشیدى، پروردگارا من کسى‏ هستم که در خلوت از تو حیا نکردم

و در آشکار از تو ملاحظه ننمودم

منم صاحب مصیبتهاى بزرگ، منم آن‏که بر آقایش گستاخى کرد

منم آن‏که مقتدر آسمان را نافرمانى کرد


27-[آقای من] منم آن‏که بر نافرمانی های بزرگم‏ رشوه دادم
منم آن‏که هرگاه به گناهى مژده داده میشدم شتابان به سویش می‏رفتم
منم آن‏که‏ مهلتم دادى ولی پشیمان نشدم
و بر من پرده پوشاندى حیا نکردم
و مرتکب گناهان شدم و از اندازه گذراندم
و مرا از نظرت انداختی ولی اعتنا نکردم
پس به شکیباییت مهلتم دادی
و به پرده پوشیت پوشاندی
تا اینکه گویا مرا نادیده گرفتی
و از کیفر گناهان دورم ساختی
تا جاییکه گویی تو ار من شرم داری


28- ای معبود در وقت نافرمانى منکر ‏پروردگاریت نبوده
و فرمانت را سبک نشمارده
و خود را در معرض کیفرت قرار نداده
و نه وعده ات بی توجه نبوده ام
ولى خطایى بود که بر من عارض شده
و هوای نفسم بر من چیره شد
و بدبختی ‏ام مرا بر آن‏ یارى نمود
و پرده پوشی ات مرا مغرور کرد
در نتیجه با کوششم نافرمانی ‏ات نمودم
و به مخالفتت برخاستم
 اکنون چه کس مرا از عذابت نجات میدهد
و به ریسمان چه کسی چنگ زنم


29- [بارالها] به ریسمان چه‏ کسى چنگ زنم اگر تو پیوندت را از من قطع کنی
مرا چه رسوایى بزرگى است از آنچه کتاب تو از کردارم ثبت کرده است
اگر امیدوار به کرم فراوانى رحمتت نبود
و هم اینکه مرا از ناامیدى نهى نکرده بودی ‏به یقین به هنگام یادآوردی آنها نا امید میشدم
اى بهترین خوانده‏ شده، و بر‌ترین مایه امید
خدایا در پناه اسلام به‏ تو توسّل مب‏جویم
و به حرمت قرآن بر تو تکیه می‏کنم
و به محبّتم نسبت به پیامبر درس ناخوانده قریشى هاشمى عربى تهامى مکّى مدنى، همجوارى نزد تو را امید دارم


30- [بارالها] انس ایمانى مرا در عرصه وحشت نینداز
و پاداش مرا، پاداش کسیکه غیر تو را عبادت کرده قرار مده،
 چه اینکه مردمى به زبانشان ایمان آوردند تا جانشان را به این وسیله حفظ کنند
پس به آنچه آرزو داشتند رسیدند
و ما با زبان و دلمان به تو ایمان آوردیم، تا از ما درگذرى
 پس ما را به آنچه آرزومندیم‏ برسان
و امیدت را در سینه‏ هایمان استوار کن
 و دلهایمان را پس از آنکه هدایتمان فرمودى گمراه مکن
 و از جانب خود ما را ببخش، که تو بسیار بخشنده ‏اى


31- به عزتت سوگند اگر مرا برانى، از درگاهت نخواهم رفت
و به‏ خاطر بخشش و وسعت احسانت که بر دلم الهام شده، از التماس به درگاهت دست بر نخواهم داشت
بنده به جانب چه کسى جز مولایش‏ می‏رود؟
و آفریده به چه کسى جز آفریدگارش پناه می‏برد؟
خدایا اگر مرا به غل و زنجیر گرفتار سازی
و عطایت را از میان بندگان، از من منع کنی
 و رسوایی هایم را در مقابل چشم بندگان قراردهی
و مرا امر به دوزخ فرمایی
و میان من و نیکوکاران فاصله اندازی،
 امیدم را از تو قطع نخواهم کرد
و دست از آرزوی عفو تو بر نخواهم داشت
و محبتت از دلم بیرون نخواهد رفت


32- [خدایا] من دستگیریها و پرده ‏پوشی ه‏ایت را در دنیا نسبت بخود فراموش‏ نخواهم کرد
اى آقاى من محبت دنیا را از دلم بیرون کن
و میان من و مصطفى پیامبرت و خاندانش، بهترین برگزیدگان‏ از آفریدگانت و پایان‏ بخش پیامبران محمّد (درود خدا بر او و خاندانش) جمع کن

و مرا به مقام توبه به پیشگاهت برسان
 و مرا بر گریه بر خویشتن یارى ده
من عمرم را به امروز و فردا کردن و آرزوهاى باطل نابود ساختم
و اینک به جایگاه نا امیدان از خیر و صلاح فرود آمده ‏ام
پس بدحال‏ تر از من کیست؟


33- [خدایا] اگر من بر چنین حالى [نابود ساختن عمرم] به قبرم‏ وارد شوم،
 قبرى که آن را براى خوابیدن آماده نکرده ام،
و با اعمال نیک برای آرمیدن فرش ننموده‏ ام،
چرا گریه نکنم، درحالیکه نمی‌دانم عاقبتم به کجا ختم میشود،
نفسم با من نیرنگ میکند،
و روزگار مرا می ‏فریبد،
و حال آنکه بالهاى‏ مرگ بالاى سرم به حرکت درآمده،
پس مرا چه شده که گریه نکنم؟


34- [خدایا] گریه میکنم براى بیرون رفتن جان از بدنم
گریه میکنم براى تاریکى قبرم
گریه می‏کنم براى‏ تنگى لحدم
گریه میکنم براى پرسش نکیر و منکر از خودم
گریه میکنم براى درآمدنم از قبر در حالیکه عریان و خوارم و بار سنگینى را بر دوش میکشم
یک بار از طرف راست و بار دیگر از جانب چپم نگاه می‏کنم
و مخلوقات را در وضعی غیر از وضع خود مییابم
در آن روز هریک از آنان وضعی دارد که او را کاملاً بخود مشغول میسازد
 چهره‏هایى در آن روز روشن و خندان خوشحال‏ند
و چهره‏هایى در آن روز غبار آلود است
 و سیاهى و خوارى آنها را پوشانده است


35- اى آقاى من، تکیه گاه، اعتماد، امید و توکلّم بر تو ست
و بر رحمت تو دل بسته ام
هرکه را خواهى به رحمتت رسانى
و با کرامتت هرکه را دوست‏ دارى هدایت کنى
پس تو را سپاس بر اینکه قلبم را از شرک پاک نمودى
و براى تو سپاس بر گشودن زبانم
آیا با این‏ زبان کندم تو را شکر کنم یا با نهایت کوشش در کردارم تو را خوشنود سازم؟
ای پروردگار من در مقابل شکر تو زبانم چه ارزشی دارد
و در مقابل نعمت و بخششت بر من عملم چه ارزشی دارد
ای معبود من به راستی بخششت آرزویم را فزونی بخشیده
و قدردانیت موجب پذیرش عملم گردیده است


36- ای آقا و سرورم اشتیاق و هراس و آرزویم بسوی توست
و آرزویم مرا بسوی تو کشانده است
و ای یگانه من همتم بتو روی آورده
و به آنچه نزد توست اشتیاق فراوان یافته ام
و امید خالص و هراسم برای توست
و دوستی و محبتم بتو خو گرفته
و خود را بتو سپرده ام
و هراسم را به ریسمان بندگی ات بسته ام
اى مولاى من دلم به یاد تو زندگى کرد،
و با مناجات با تو آتش هراس را بر خود سرد نمودم
اى مولایم و اى آرزویم و اى ‌‌نهایت خواسته ‏ام
میان من و گناهم جدایى‏ انداز
گناهى که بازدارنده من از ملامت طاعت توست


بخش پایانی ابوحمزه ثمالی

.... اى پناهگاهم به وقت غم و اندوه،

 اى فریادرس به هنگام سختى، به تو پناه آوردم
و از تو فریادرسى خواستم
و جز به تو پناه نمی آورم‏
و جز از تو درخواست گشایش نمی‏کنم،

 پس به فریادم رس و گشایشى در کارم قرار ده
اى که اسیر را آزاد میکنى،
و از گناه فراوان می‏گذرى
از من عمل اندک را بپذیر
و از گناه بسیارم درگذر
همانا تو مهربان و آمرزنده ای
خدایا ایمانى از تو میخواهم که دلم با آن همراه شود
و باور صادقانه ‏اى که بدانم هرگز چیزى به من نمیرسد
مگر آنچه که تو برایم ثبت کردى‏
و مرا از زندگى به آنچه که نصیبم فرمودى خشنود بدار
اى مهربان‏‌ترین مهربانان
آمین رب العالمین


دعای امام سجاد علیه السلام در هنگام سختی و گرفتاری


1- بارالها تو مرا درباره اصلاح نفسم به چیزی امر فرموده ای که خود به انجام آن از من تواناتری

و توانایی تو بر آن و بر من بیشتر از توانایی من است

پس چیزی که تو را از من خوشنود میگرداند به من عطا کن

و رضای خود را در حال عافیت و تندرستی از من دریافت نما


2- بارالها مرا بر رنج، توانایی، و بر گرفتاری و بلا، شکیبایی، و بر فقر قدرتی نمی باشد
پس روزیم را از من مگیر و مرا به خلق خویش وامگذار
بلکه به تنهایی (بیواسطه) خواسته ام را برآور و خود کارگزار من باش و بسوی من نظر کن
و در همه کارهایم ناظر باش
زیرا اگر مرا بخود واگذاری از انجام آن کارها ناتوان گردم
و آنچه مصلحت من در آن است انجام ندهم


3- بارالها اگر مرا به خلق خویش واگذاری با روی گرفته و درهم به من نگرند

و اگر مرا بناچار به خویشانم واگذاری نومبدم گردانند

و اگر ببخشند کم و ناگوار بخشند، و بر من منت فراوان نهند و نکوهش بسیار نمایند

پس خدایا به احسان و بخشش خود بی نیازم گردان
و به بزرگی خویش بلند مرتبه ام فرما
و به توانگریت دستم را بگشا
و به آن چه نزد توست بی نیازم گردان


4- بارالها بر محمد و آل او درود فرست، و مرا از رشک بردن رهایی ده
و از گناهانم بازم دار
و از حرام ها پرهیزگارم فرما
و بر نافرمانی ها دلیرم مگردان
و میل و خواهشم را به نزد خود گردان
و رضا و خشنودیم را در آنچه از جانب تو به من می رسد قرار ده
و برای من در آنچه روزیم کرده ای
و آنچه عطا فرمودی و آنچه احسان نموده ای بیافزا
و مرا در هر حال (از سقوط) محفوظ
و زشتی هایم در پرده ساز، از ناگواری های عالم نگاهم دار
و در رحمتت پناهم ده


5- بارالها بر محمد و آل او درود فرست
و مرا به انجام تمام آنچه برای خود یا بنده ‏ای از بندگانت، در جهتی از جهات طاعتت بر من لازم و واجب فرموده ‏ای توفیق ده
و اگر بدنم از انجامش ناتوان باشد
و نیرویم از آن سست شود
و توان و قدرتم به آن نرسد
و مال و منالم گنجایشش را نداشته باشد
خواه یادش باشم یا فراموشش کرده باشم و آن تکلیف
ای پروردگارم! از اموری باشد که به حساب من گذاشته ‏ای
و من از انجامش غفلت کرده ‏ام
آن را از عطای عظبمت، و رحمت واسعه ‏ات از جانب من ادا کن که تو توانگر کریمی
ای پروردگارم! آن تکالیف را به گونه‏ ای از جانب من ادا کن که چیزی از آن برعهده من نماند
تا روزی که تو را ملاقات می‏کنم، لازم نیاید از خوبی‏هایم کم کنی، و بر بدی‏هایم بیفزایی


6- خدایا! بر محمد و آلش درود فرست

 و برای آخرتم میل و رغبت در عمل، آنهم عمل برای خودت روزیم فرما
تا جایی که درستی این عمل را از قلبم بیابم
و به گونه ‏ای که بی‏ رغبتی نسبت به دنیایم بر من چیره شود
و به صورتی که از سر شوق خوبی‏ها را به جا آورم
و از بیم و ترس از عذاب، از بدی‏ها در امان مانم
و نوری به من بخش که به وسیله آن در میان مردم زندگی کنم
و در تاریکی با فروغش راه یابم
و به سبب آن از اشک و شبهه‏ ها، رهایی یافته، روشنی ایمان و اعتقاد محکم و استوار به دست آورم


7- خدایا! بر محمد و آلش درود فرست
 و ترس و اندوه و عذاب، و اشتیاق‏ پاداش وعده داده شده را روزیم فرما
تا لذّت آنچه تو را به خاطر آن می‏خوانم،
و دشواری چیزی که از آن به تو پناه می‏آورم، بیابم
خدایا! آنچه از کار دنیا و آخرتم، مرا اصلاح می‏کند می‏دانی
پس به برآوردن خواسته‏ های من مهربان باش


8- خدایا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست
و هنگام کوتاهی در شکر گزاریت، آنهم شکرگزاری به خاطر نعمت‏هایی که در زمان آسایش و سختی، و سلامت و بیماری به من عنایت فرمودی روزیم گردان
تا هنگام ترس و ایمنی و خشنودی و خشم و آرامش باطن در برابر ادای وظیفه‏ ای که نسبت به حضرتت بر من واجب است دریابم


9- خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست
و سلامت سینه از حسد روزیم کن
تا به هیچ یک از بندگانت برای ذرّه‏ ای از احسانت که به آنها عنایت کردی، حسد نورزم
و تا جایی که هیچ نعمتی از نعمت‏هایت را، بر احدی از بندگانت در دین یا دنیا، یا سلامت یا تقوا، یا فراخی یا راحت نبینم؛
جز آن که برتر از آن را به لطف تو
و از سوی تو برای خود که یگانه ‏ای و شریکی برایت نیست آرزو کنم


10- خدایا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست
و خودداری از خطاها
و پرهیز از لغزش‏ها را در دنیا و آخرت، در حال خشنودی و خشم روزیم فرما
به طوری که حالت درونم نسبت به آنچه که از خشنودی و خشم بر من وارد می‏شود، یکسان و مساوی باشد
در حالی که عمل کننده به طاعتت باشم و خشنودی تو را در حق دوستان و دشمنان بر آنچه غیر طاعت و خشنودی توست ترجیح دهم
تا دشمنم از ستم و جورم ایمن باشد
و دوستم از رغبتم و پایین آمدن هوای نفسم به سویش ناامید گردد
و مرا از آنان قرار ده که تو را مخلصانه در حال آسایش‏ می‏خوانند
مانند کسانیکه از روی اخلاص هنگام اضطرار و بیچارگی در دعا از تو درخواست مینمایند
زیرا تو ستوده شده و بزرگی


دعای امام سجاد (ع) در دور کردن شیطان

1- خدایا! به تو پناه می‏برم از فتنه ‏انگیزی‏های شیطان رانده شده
و از نیرنگ و مکرهایش
و از اطمینان به دروغ‏ها و وعده‏ ها و فریب‏کاری و دام‏هایش
و این که خود را در گمراه کردن ما از راه بندگیت
و خوار کردنمان بر اثر معصیتت، به طمع اندازد یا نزد ما نیکو شود زشتی‏ هایی که او در نظر ما نیکو جلوه می‏دهد
یا گران و سخت شود، خوبی ‏هایی که او در نظر ما زشت نشان می‏دهد
خدایا! به عبادت و بندگی ما، او را از عرصه‏ گاه زندگیمان دور کن
و به سبب جدّیّت و تلاشمان در راه محبتت، او را ذلیل و خوار گردان
و بین ما و او پرده ‏ای قرار ده که آن را ندرد
و حجابی ضخیم برقرار کن که آن را نشکافد


2- خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست
و شیطان را با سرگرم شدن به برخی دشمنانت از ما منصرف کن
و ما را به رعایت نیکویت از او حفظ فرما
و از خیانت و نیرنگش کفایت کن
و رویش را از ما برگردان
و ردّ پایش را از ما قطع کن


3- خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست
 و ما را از هدایتی که در دوام و پابرجایی مانند گمراهی او باشد، بهره‏مند ساز
و ما را در برابر بی‏راهی او، توشه تقوا کرامت فرما
و خلاف راه هلاکت بار او، ما را به مسیر تقوا رهنمون باش
خدایا! برای او در دل‏های ما راه وارد شدن قرار مده
و در شؤون زندگی ما برای او جایگاه اقامت فراهم نکن


4- خدایا! ما را به آنچه که از باطل در نظرمان بیاراید، آگاه ساز
و چون آگاهمان کردی، از آن نگاهمان دار
 و ما را به زمینه‏ های چاره‏ جویی در برابر او بینا گردان
و آنچه را که باید علیه او آماده کنیم، به ما الهام کن
و ما را از خواب غفلتی که سبب گرایش به اوست بیدار فرما
و یاری دادن ما را در جنگ با او، به توفیقت نیکوگردان

خدایا! دل‏های ما را از ردّ کردن و انکار عملش سرشار ساز
و به ما برای درهم شکستن حیله ‏اش لطف فرما


5- خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست
 و سلطه و تسلّط شیطان را از ما بگردان
 و امیدش را از ما قطع کن
و او را از حرص ورزیدن به گمراهی ما دفع فرما


6- خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست

و پدران و مادران و فرزندان و اهل ما و خویشان و نزدیکان و همسایگانمان اعمّ از مردان مؤمن، و زنان مؤمنه را از وجود خطرناکی چون شیطان و آنان را برای دفع زیان او، زره ‏های نگاه دارنده بپوشان

در جایگاهی محکم، و دژی حفظ کننده و پناهگاهی بازدارنده قرار ده

و اسلحه ‏های برّنده بر ضد او عطا کن

خدایا! مشمول این دعا قرار ده کسی را که به پروردگاریت گواهی می‏دهد

و به وحدانیتت اخلاص می‏ورزد

و به حقیقت بندگیت با شیطان دشمنی می‏کند

و از تو برای شناخت علوم ربّانی، علیه او یاری جوید


7- خدایا! آنچه را[شیطان] گره زده بگشای

و هر راهی که باز کرده ببند

و هر تدبیری که اندیشیده به هم زن

و از هر کاری که قصد کرده بازش دار

و هر چه را محکم کرده سست کن

خدایا! لشکرش را شکست ده

و نیرنگش را باطل ساز

و پناهگاهش را ویران کن

و بینی ‏اش را به خاک مال


8- خدایا! ما را در سلک دشمنانش[شیطان] قرار ده

و از شمار دوستانش برکنار کن تا چون ما را بفریبد از او پیروی نکنیم

و هر گاه ما را بخواند، جوابش ندهیم

و هر که را پیروی دستور ماست به دشمنی با او دستور دهیم

و هر که را پیروی نهی ماست، برای بازداشتن از اطاعت او پند دهیم


9- بخش پایانی

 خدایا! بر محمّد خاتم انبیا و سید رسولان، و بر اهل پاک و پاکیزه او درود فرست
و ما و اهل ما و برادران ما و تمام مؤمنان و مؤمنات را از آنچه از آن پناه می‏جوییم پناه ده
و از آنچه از بیم آن، از تو ایمنی می‏خواهیم امان بخش
و دعای ما را نسبت به آنچه دعا می‏کنیم بشنو
و آنچه را از درخواستش غفلت می‏کنیم، به ما عطا فرما
و آنچه را فراموش کردیم برای ما حفظ کن
و ما را به سبب آن به درجات شایستگان و رتبه ‏های اهل ایمان انتقال ده
دعایمان را مستجاب کن


امام زین العابدین علیه السلام. پیام رسان و زبان گویای حماسه عاشورا

5 شعبان 38 هجری در مدینه متولد مادرش دختر یزد گرد سوم (پادشاه ساسانی) شهر بانو ،بانوئی که در خواب فاطمه(س) را میبیند که به او میگوید بزودی مسلمانان بر شما پیروز و تو اسیر میشوی و همسر آینده فرزندم خواهی شد و این اتفاق با حمله عمر به ایران پیش می آید
شهربانو بعد از تولد امام سجاد به علت تب شدید از دنیا میرود

شرافت این زن آن است که مادر نُه نفر از ائمه طاهرین می‌شود و چنانچه امام حسین ع اب الائمه است این زن نیز ام الائمه است
گرچه امام سجاد ع با اهل‌بیت ع در همه فضایل وجه اشتراک دارند و هیچ فرقی میان آنان از نظر صفات و فضایل انسانی نیست، اما از نظر گفتار و کردار شباهت تامّی به جدشان امیرالمؤمنان ع دارد

امام سجاد سه سال قبل از شهادت جدش علی(ع) و در حالی که در جمل بودند متولد میشود

امام سجاد(ع) اسوه عبودیت است

امام  را زین العابدین و زینت عبادت کنندگان می نامند. عبودیت آن حضرت در زیباترین جلوه اش به شکل سجده، خود را نشان می دهد
از این رو وی را سجاد یعنی بسیار سجده کننده نیز نامیده اند. این سجده امام(ع) بیانگر نهایت عبودیت، خضوع و اطاعت در برابر خداوند است

بی گمان امام(ع) را باید اوج عبودیت خاضعانه و خاشعانه دانست که از روی خشیت عالمانه رنگ از رخسارش می پرد و چهره اش به زردی می گراید

اگر کسی بخواهد نهایت پذیرش فرمان و اطاعت خود را بیان دارد، سجده می تواند آن را به بهترین و کامل ترین شکل نشان دهد

زمینه‌ساز انقلابی عظیم

مقایسه اوضاع جامعه در ابتدای دوران امامت حضرت سجاد با انتهای آن به وضوح بیانگر وسعت فعالیت آن حضرت در طول این 34 سال است

شیوه مواجهه امام با حاکمان بسیار بیرحم دوران خود، جهت گیری هدف دار در برابر عالمان دنیا زده، راهنمایی های دقیق و تشکیلات ساز ایشان به اندک شیعیان باقی مانده و برخورد آن جناب با عموم مردم، در کنار هم، مجموعه ای منسجم و کاملا برنامه ریزی شده از اقدامات را نشان می دهد که نتیجه اش را امام باقر و امام صادق ع برداشت کردند

این در حالی است که محضر درس فرزندش امام باقر ع ، حلقه تجمع افراد بسیاری است که به شوق فراگیری معرفت، نزد حضرت جمع شده اند
روشن است که چنین تغییری یک شبه اتفاق نمیافتد

امام سجاد، در هنگام حادثه کربلا 22 یا 23 سال سن داشته و از برادر شهیدش حضرت على ‏اکبر، کوچکتر بوده

امامت در زمانی به امام  منتقل شد که کل خاندان رسالت در اسارت امویان بسر میبردند
در این دوره آل علی آماج تیرهای ستم و تهمت سیاستمداران بنی امیه قرار داشتند
ارزش های دینی دستخوش تحریف امویان قرار گرفته، روحیه شجاعت اسلامی و باورهای دینی مردم سست

احکام دینی و اجتماعی بازیچه نالایقان اموی شده، امام چون کوهی استوار رسالت مکتبی و پیام رسانی کربلا و به نقل و بحث احادیث پیامبر میپردازد

وی در مسیر مکه به کربلا بیمار در عین حال از کاروان پدر عذری نمیخواهد در روز عاشورا وقتی پدر را تنها میبیند عصا به دست و شمشیر آماده چند بار به یاری پدر می شتابد ولی خواهرانش و خود امام مانع شده و می گویند زمین نباید از حجت خدا خالی بماند

مردم مسلمان عصر امام سجاد(ع)

به علت تبلیغات و فعالیتهای سیاسی و فرهنگی حکومتهای نامشروع در برابر حقایق سیاسی و مذهبی در نهایت جهالت و بی دینی به سر می بردند
نوآوری و عقاید گمراه کننده و باطل به عنوان احکام و عقاید مذهبی، مورد اعتقاد و عمل مسلمانان قرار گرفته بود

در چنین شرایطی، بزرگترین و مهمترین مسئولیت امام سجاد ع احیای مجدد اسلام ناب محمدی (ص)، تبیین جایگاه امامت و رهبری اهل بیت ع مبارزه با جهالت سیاسی و مذهبی مردم و تربیت مجاهدان واقعی بود

امام ع می باید در برابر حقایق سیاسی اسلام روشنگری می کردند بویژه که درباره امامت و رهبری و افشاگری علیه حکومتهای غاصب و ظالم و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت لازم بود که شیعیان و مسلمانان را برای مبارزه و جهاد علیه ظلم، بدعت و گمراهی آماده می ساختند

چرا زین العابدین(ع) به مبارزه سیاسی نپرداخت؟

امام سجاد(ع) پس از شهادت پدر، در ایام اسارت و در شرایط اختناق، امامت را به عهده گرفت و این شرایط سخت تا پایان امامت وی ادامه یافت
وجود اختناق و کنترل شدید حکومت ها سبب شد مبارزات سیاسی یا مسلحانه نتیجه ای جز هدر رفتن نیروها نداشته باشد

شرایط ناسالم فرهنگی آن روزگار
براثر فعالیتهای ناسالم حکومت های وقت و انگیزه های مختلفی که در آن زمان وجود داشت مردم به طرف بی بند و باری سوق داده شدند و با چنین مردمی هرگز نمی شد کارهای بنیادی انجام داد مگر این که تحولی معنوی در آنان به وجود آید
در این موقعیت تمام تلاش حضرت سجاد(ع) این بود که شعله معنویت را روشن نگه دارد و این جز از راه دعاها و نیایش ها و تذکارهای مقطعی حضرت به خوبی از عهده آن برآمد، ممکن نبود

شیوه امام سجاد(ع) برای رفع جهالت و ضلالت از جامعه

وجود مبارک امام سجاد(ع) این دو هدف را که هدف نهضت حسینی است، در طی سالیان متمادی پیاده کرد، و پیام را رساند
تأسیس حوزه علمیّه برای امام سجاد مقدور نبود، مبارزات علنی مقدور نبود؛ به همان دلیل که برای علی بن أبیطالب 25 سال مقدور نبود
10 سال هم بعد از شهادت امام مجتبی(ع) ساکت بود. تا فرصت مناسبی فرا رسید و نهضت را آغاز کرد

امام سجاد هم در تمام این مدت فرصت مناسبی برای مبارزه سیاسی و تأسیس حوزه علمیّه نظیر عصر امام باقر و امام صادق (ع) نیافت
فقط می توانست از رهگذر دعا و نیایش مردم را روشن کند امام از این فرصت زرّین حداکثر بهره را برد
http://m5736z.blog.ir/post/SAJAD

نقش امام سجاد در تربیت موالی

"موالی" یعنی عده ای از ایرانیان که به عراق آمده و در آنجا با تشیع آشنا شدند
از جمله موضوع شایع در قرن اول و دوم هجری تربیت موالی بود
این افراد عمدتاً به علت داشتن استعداد مناسب و نیز آمادگی کسب علم و نیز با احساس ضعفی که ایشان در برابر عرب ها داشتند و درصدد بودند که آن را جبران کنند، به خوبی در زمینه حدیث کار کردند و در نتیجه توانستند در مدت زمانی کوتاه از فقها و محدثین مراکز عمده اسلامی شوند

از این رو اهل بیت ع نیز از این ویژگی برای تربیت موالی استفاده کردند
امام می کوشید تا در مدینه، با تربیت طبقه "موالی"، راه را برای آینده باز کند. و اسلام حقیقی و سلیم را به آنان (که زمینه کافی داشتند) انتقال دهد، و احساسات شیعی را به آنان انتقال دهد
((برای دریافت مقالات شعبان روی "شعبان" بالای متن 👆بزنید عضو شوید و منتشر کنید))

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">